Prawnik Poznań

Strona główna
W górę

Aby uzyskać pomoc prawną

skontaktuj się z Kancelarią Radców Prawnych

 

KODEKS CYWILNY

 

Księga pierwsza. Część ogólna

punktor

Tytuł I. Przepisy wstępne

punktor

Tytuł II. Osoby

punktor

Dział I. Osoby fizyczne

punktor
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
punktor
Rozdział II. Miejsce zamieszkania
punktor
Rozdział III. Uznanie za zmarłego
punktor

Dział II. Osoby prawne

punktor

Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

punktor

Tytuł III. Mienie

punktor

Tytuł IV. Czynności prawne

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Zawarcie umowy

punktor

Dział III. Forma czynności prawnych

punktor

Dział IV. Wady oświadczenia woli

punktor

Dział V. Warunek

punktor

Dział VI. Przedstawicielstwo

punktor
Rozdział I. Przepisy ogólne
punktor
Rozdział II. Pełnomocnictwo
punktor
Rozdział III. Prokura
punktor

Tytuł V. Termin

punktor

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe

punktor

Tytuł I. Własność

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Treść i wykonywanie własności

punktor

Dział III. Nabycie i utrata własności

punktor
Rozdział I. Przeniesienie własności
punktor
Rozdział II. Zasiedzenie
punktor
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności
punktor

Dział IV. Współwłasność

punktor

Dział V. Ochrona własności

punktor

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste

punktor

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Użytkowanie

punktor
Rozdział I. Przepisy ogólne
punktor
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne
punktor
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
punktor
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania
punktor

Dział III. Służebności

punktor
Rozdział I. Służebności gruntowe
punktor
Rozdział II. Służebności osobiste
punktor

Dział IV. Zastaw

punktor
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych
punktor
Rozdział II. Zastaw na prawach
punktor

Tytuł IV. Posiadanie

Księga trzecia. Zobowiązania

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli

punktor

Dział I. Zobowiązania solidarne

punktor

Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne

punktor

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych

punktor

Tytuł IV.

punktor

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie

punktor

Tytuł VI. Czyny niedozwolone

punktor

Tytuł VI[1]. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

punktor

Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

punktor

Dział I. Wykonanie zobowiązań

punktor

Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań

punktor

Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

punktor

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu

punktor

Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

punktor

Dział I. Zmiana wierzyciela

punktor

Dział II. Zmiana dłużnika

punktor

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

punktor

Tytuł XI. Sprzedaż

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Rękojmia za wady

punktor

Dział III. Gwarancja jakości

punktor

Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży

punktor
Rozdział I. Sprzedaż na raty
punktor
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
punktor
Rozdział III. Prawo odkupu
punktor
Rozdział IV. Prawo pierwokupu
punktor

Tytuł XII. Zamiana

punktor

Tytuł XIII. Dostawa

punktor

Tytuł XIV. Kontraktacja

punktor

Tytuł XV. Umowa o dzieło

punktor

Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane

punktor

Tytuł XVII. Najem i dzierżawa

punktor

Dział I. Najem

punktor
Rozdział I. Przepisy ogólne
punktor
Rozdział II. Najem lokalu
punktor

Dział II. Dzierżawa

punktor

Tytuł XVII[1]. Umowa leasingu

punktor

Tytuł XVIII. Użyczenie

punktor

Tytuł XIX. Pożyczka

punktor

Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego

punktor

Tytuł XXI. Zlecenie

punktor

Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

punktor

Tytuł XXIII. Umowa agencyjna

punktor

Tytuł XXIV. Umowa komisu

punktor

Tytuł XXV. Umowa przewozu

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Przewóz osób

punktor

Dział III. Przewóz rzeczy

punktor

Tytuł XXVI. Umowa spedycji

punktor

Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia

punktor

Dział I. Przepisy ogólne

punktor

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe

punktor

Dział III. Ubezpieczenia osobowe

punktor

Tytuł XXVIII. Przechowanie

punktor

Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady

punktor

Tytuł XXX. Umowa składu

punktor

Tytuł XXXI. Spółka

punktor

Tytuł XXXII. Poręczenie

punktor

Tytuł XXXIII. Darowizna

punktor

Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie

punktor

Dział I. Renta

punktor

Dział II. Dożywocie

punktor

Tytuł XXXV. Ugoda

punktor

Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne

punktor

Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe

punktor

Dział I. Przekaz

punktor

Dział II. Papiery wartościowe

Księga czwarta. Spadki

punktor

Tytuł I. Przepisy ogólne

punktor

Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe

punktor

Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci

punktor

Dział I. Testament

punktor
Rozdział I. Przepisy ogólne
punktor
Rozdział II. Forma testamentu
punktor
Oddział 1. Testamenty zwykłe
punktor
Oddział 2. Testamenty szczególne
punktor
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
punktor

Dział II. Powołanie spadkobiercy

punktor

Dział III. Zapis i polecenie

punktor

Dział IV. Wykonawca testamentu

punktor

Tytuł IV. Zachowek

punktor

Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku

punktor

Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy

punktor

Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe

punktor

Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

punktor

Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku

punktor

Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią Prawną (Poznań)

tel. (061) 86-888-48

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

 

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 grudnia 2010.