Prawnik Poznań

Strona główna
ADWOKACKA
RADCOWSKA
KOMORNICZA
NOTARIALNA
PROKURATORSKA
SĄDOWA

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM  Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych tj.: 1. doktorów nauk prawnych, 2. osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,5. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny, 6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, na dzień 1 grudnia 2009 r. godz. 10.00. - część pierwsza, na dzień 2 grudnia 2009 r. godz. 10.00. - część druga, na dzień 3 grudnia 2009 r. godz. 10.00. - część trzecia oraz na dzień 4 grudnia 2009 r. godz. 10.00. - część czwarta i piąta.

 

Nowe zasady

naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w 2009 r.

W dniu 25 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy – Prawo o notariacie, uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 286) Ustawa ta zmienia niektóre zasady naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną.

Najważniejsze z nich są następujące:
• test liczy 150 pytań,
• pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66 % możliwych do uzyskania punktów,
• jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską,
• obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu – nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu.

Zasady te będą obowiązywać podczas egzaminu, którego termin został wstępnie zaplanowany na dzień 19 września 2009 r.

Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych jest przedmiotem prac legislacyjnych i wynikające z niego rozwiązania obowiązywać będą dopiero po uchwaleniu przez Sejm tej ustawy.
 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

RADCA PRAWNY

 FORUM  PRAWNE

 

      Linki sponsorowane

ADWOKAT

Procesy Sądowe

Windykacja  
www.adwokat.poznan.pl

 

DORADCA PODATKOWY

ul. Grunwaldzka 38A/6
tel. (061) 86-888-48
www.ksiegowa-poznan.pl

 

RADCA PRAWNY

Obsługa prawna firm

tel. 503-300-503
matysiak-radcaprawny.pl

 

WINDYKACJA

Zakładanie spółek

Rejestracja w KRS
www.matysiak-kancelaria.pl

 

Pobierz bezpłatny INFROMATOR Jak założyć spółkę z o.o.? Procedura, dokumenty, formularze, koszty.

 


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | WZORY | KODEKSY | USTAWY | ORZECZNICTWO | ADRESY | INFORMATORY | APLIKACJE | KOSZTY | ODSETKI | SŁOWNIK | FAQ | REGULAMIN | LINKI

Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24Prawnik, prawnik24

prawnik24, prawnik

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: sobota, 30 października 2010.