Strona główna
W górę

 

Kodeks wykroczeń.

CZĘŚĆ OGÓLNA 

punktor

Rozdział I  Zasady odpowiedzialności.

punktor

Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

punktor

Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego.

punktor

Rozdział IV Warunkowe zawieszenie kary aresztu 

punktor

Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania.

punktor

Rozdział VI Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych.

punktor

Rozdział VII Stosunek do ustaw szczególnych.

 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

punktor

Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

punktor

Rozdział IX Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym.

punktor

Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

punktor

Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

punktor

Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie.

punktor

Rozdział XIII Wykroczenia przeciwko zdrowiu.

punktor

Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu.

punktor

Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów.

punktor

Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.

punktor

Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego.

punktor

Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji.

punktor

Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.

 

 

 PORADY PRAWNE ON-LINE

 FORUM  PRAWNE


Strona główna | PRAWNIK ONLINE | wzory formularzy | kodeksy | ustawy | orzecznictwo | adresy | informatory | koszty | odsetki | FAQ | regulamin | SŁOWNIK | LINKI

 

 

Copyright © 2002 PRAWNIK24 - prawo po Twojej stronie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawnik: ostatnia modyfikacja: wtorek, 06 maja 2008.